Lõi Lọc Nước RO Số 8 : Lõi lọc khoáng đá

300.000

T33-Khoáng đá, đá khoáng Maifan vốn có nhiều loại nguyên tố vi lượng quý hiếm như: Se, Mn, Sr, Zn, Ba, Cr, V, Ni, Cu,…| Công suất : 24.000 lít.