Lõi Lọc Nước RO Số 9 : Nanosilver

300.000

Loại bỏ hoàn toàn các vi khuẩn tái nhiễm sau màng lọc RO trong quá trình nước lưu thông trong hệ thống | 22.000 lít.