Lõi Lọc Nước RO Số 4 : Màng RO thẩm thấu ngược, có khe lọc đạt 0,0001 micron

850.000

– Chức năng: Loại bỏ hoàn toàn chất rắn, khí hoàn toàn trong nước, các Ion kim loại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, các chất hữu cơ làm cho nước trở nên hoàn toàn tinh khiết nhưng không làm thay đổi tính lý – hoá của nó

Danh mục: Từ khóa: